FC Nizhniy Novgorod - FK Vojvodina | FRIENDLY GAME | 17:30 (GMT +3) | January23, 2022