HIGHLIGHTS | FC Nizhniy Novgorod - FC FVojvodina | FRIENDLY GAME | January 23, 2022